AK - Bajerovi


Bajer & Bajerová, advokáti

Jsme advokáti, kteří poskytují právní pomoc a poradenství na vysoké úrovni s víceletou zkušeností, s citem pro individuální potřebu klienta a s moderním přístupem k věci.

Poskytujeme komplexní právní služby a pomoc ve všech oblastech práva. Speciálním zaměřením kanceláře jsou soukromé nadace, nadační a svěřenské fondy zřizované za účelem individuální ochrany a správy majetku klienta.

Rádi Vám pomůžeme s jakýmkoliv Vaším právním problémem s cílem dosáhnout Vaší maximální spokojenosti.

Vaši záležitost či poptávku můžeme projednat v kanceláři v Praze či v Roudnici nad Labem nebo po dohodě přímo u Vás.

Lidé

JUDr. Jan Bajer, advokát

JUDr. Jan Bajer je absolventem Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. Během studií získal stipendia pro zahraniční studijní pobyty v Austrálii na „University of the Sunshine Coast“ a dále v Indii na půdě „The National University Of Advanced Legal Studies“, v rámci kterých si zdokonalil jak své odborné, tak jazykové znalosti.

...

Tématem jeho diplomové práce bylo „Koncentrativní a kooperativní joint ventures z pohledu soutěžního práva.“ V rámci obhajoby následné rigorózní práce se zabýval tématikou nadačního práva: „Soukromá nadace - komparace české a lichtenštejnské právní úpravy“.
 

Je autorem právnického komentáře C. H. BECK k novému občanskému zákoníku v části nadace a nadační fondy, který vyšel v roce 2017.

Advokacii vykonával původně ve středně velké česko-slovenské advokátní kanceláři v Brně a v Praze se zaměřením na zahraniční, převáženě německy mluvící klientelu. Klientům kanceláře radil zejména ve věcech obchodního práva, nemovitostního práva, smluv a závazků, či je zastupoval před soudy a správními orgány.

Nyní se kromě výše uvedeného zaměřuje zejména na soukromé využití nadací, nadačních a svěřenských fondů pro své klienty.
 

V rámci výkonu advokacie se domluví plynně anglicky i německy, a to jak slovem, tak písmem. Španělština je pak koníčkem.

Více informací

JUDr. Lucie Bajerová, advokátka

Svá právnická studia absolvovala JUDr. Lucie Bajerová rovněž na Právnické fakultě Masarykovy university v Brně. Během studia absolvovala zahraniční studijní pobyty na „Aarhus University“ v Dánsku a také v Indii na „The National University Of Advanced Legal Studies“, které byly skvělou příležitostí ke zdokonalení odborných i jazykových znalostí.

...

Za téma diplomové práce si zvolila „Postavení obyvatel Evropské unie - jednotlivců bez občanství EU“. Následně úspěšně obhájila i rigorózní práci na téma „Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců“.
 

Po ukončení studií vykonávala advokacii v rámci dvou advokátních kanceláří v Brně a posléze v Praze. Nejprve se věnovala tzv. generální praxi (mj. občanské, rodinné, pracovní a trestní právo) a následně se zaměřila na obchodní právo, compliance a interní audit finančních institucí a korporátní agendu.
 

Své praktické znalosti a zkušenosti v současnosti poskytuje klientům kanceláře Bajer & Bajerová, advokáti.
 

V rámci výkonu advokacie se domluví plynně anglicky, a to jak slovem, tak písmem.

Více informací

Mgr. Marie Dufková, advokátka

Mgr. Marie Dufková je trvale spolupracující advokátkou kanceláře, kde působí jako dlouholetý a
hlavně nepostradatelný člen týmu.

Marie je úspěšnou absolventkou Právnické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, kde studovala od roku 2010.

...

V rámci své právnické praxe se zaměřuje
zejména na právo nemovitostí – převody, zástavy či služebnosti nemovitého majetku, ale také na
občanské a trestní právo a agendu pohledávek.

Na komunikační úrovni hovoří anglicky a německy.

Více informací

Tadeáš Brožík, právní asistent

Tadeáš Brožík je studentem Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni a v kanceláři pracuje od konce roku 2019 jako plnohodnotný člen a podpora právnického týmu.

Nela Kryčinská

Nela Kryčinská je vedoucím kanceláře, která zajišťuje po administrativní stránce chod celé kanceláře a funguje jako stmelující prvek celého týmu.

Poskytované služby a zaměření

Bajer & Bajerová, advokáti poskytují právní služby ve všech oborech práva, zajména pak:

Obchodně-právní věci

 • sepsání, revize a úprava smluv všeho druhu,
 • zakládání a změny společností,
 • nastavení holdingových struktur,
 • valné hromady, změny jednatelů,
 • převody podílů,
 • investice,
 • právní „due-diligence“ a„compliance“,
 • pracovní smlouvy a související problematika,
 • licence a právo duševního vlastnictví,
 • vymáhání dluhů a pohledávek,
 • exekuční a insolvenční řízení,
 • náhrada škody,
 • zastupování před soudy atp.

Občansko-právní věci

 • sepsání, revize či úpravy smluv (kupní, o dílo, nájemní, atd.),
 • nemovitosti (pozemky, byty, domy) a jejich prodej, darování, zřizování věcných břemen, katastr nemovitostí,
 • vypořádání a úprava spoluvlastnictví,
 • vypořádání jmění bývalých manželů, rozvody manželů, úprava SJM,
 • dědictví,
 • náhrada škody,
 • advokátní úschova,
 • zastupování před soudy atp.
 

Trestně-právní věci

 • obhajoba před soudem,
 • zastupování v řízení vedeném Policií ČR,
 • vymáhání náhrady škody poškozeného atp.
 

Právní služby v Indii

 • Naše kancelář dlouhodobě spolupracuje s indickými právnickými
  kancelářemi, zejména v Dillí (Delhi) a v Bombaji (Mumbai).
 
 • Pokud poptáváte právní služby se zahraničním - indickým prvkem,
  obraťte se na nás, máme zkušenost i kontakty.
 
 • Jedním z našich partnerů je advokátní a daňová kancelář
  Chambers of Rajan & Indraneel se sídlem v centru Dillí. https://chrilegal.com/

 

SOUKROMÉ NADACE, NADAČNÍ A SVĚŘENSKÉ FONDY

Speciálním zaměřením kanceláře jsou soukromé nadace, nadační a svěřenské fondy zřizované za účelem individuální ochrany a správy majetku klienta.

Představují velmi zajímavé řešení právních otázek souvisejících s:

 • ochranou a správou majetku,
 • rozdělením majetku či vlastnické struktury,
 • řešením dědictví,
 • generačními obměnami a nástupnictvím ve „firmě“
 • předáním „firmy“ dalším generacím
 • rodinnými podniky,
 • daňovou optimalizací,
 • částečnou avšak legální anonymitou.

Více informací k této problematice naleznete také zde:
www.sverenskefondy-nadace.cz

 

Daňovou problematiku úzce související s právem konzultujeme s našimi spolupracujícími daňovými poradci.

 

Spolupracujeme s notářskými kancelářemi v Praze, Brně a Litoměřicích.

 

Poskytujeme veškeré služby také v anglickém a německém jazyce. Případně umíme zajistit rozsáhlejší překlady do německého, anglického i jiného jazyka.

Kontakt

JUDr. Jan Bajer, advokát

ev. č. ČAK 16242 | IČ: 04005279
+420 605 322 133 | bajer@akbajerovi.cz

 

JUDr. Lucie Bajerová, advokátka

ev. č. ČAK 16335 | IČ: 04010884
+420 603 851 621 | bajerova@akbajerovi.czBajer & Bajerová advokáti, s.r.o.

IČ: 07295413 DIČ: CZ07295413
sp. zn.: C 42033 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
mapa